MOKYKLA - Apvalaus Kvadrato Mokykla

Apvalaus kvadrato mokykla - tai atvira mokykla, kur kiekvienas jaučiasi saugiai ir auga patirdamas bendrumo ir mokymosi džiaugsmą. Kasdien mokomės ir mokome savo pavyzdžiu. Visada liekame atviri pasirinkimo laisvei, kito pažinimui ir priėmimui. Puoselėjame autentišką savastį ir požiūrį į save, į kitą ir mus supantį pasaulį.

VERTYBĖS

Lygiavertiškumas

Visi esame saviti ir lygūs, priimame vieni kitus, nes kiekvienas yra savaip vertingas.

Bendruomenės susitarimai

Palaikome ryšį su vaikų šeimomis, suprantame vieni kitų lūkesčius ir mokome bendruomeniško elgesio.

Pasitikėjimas ir pagarba

Vieni kitus girdime ir išklausome, visapusiškai ugdome pažinti save ir pasaulį, atsakingai priimti sprendimus.

Atvirumo ir laisvės dvasioje ugdomos asmenybės

Mokome sąmoningumo, ugdome savivertę, skatiname savarankiškumą ir kritinį mąstymą.

MŪSŲ MOKYKLOS STIPRYBĖS

Esame visos dienos mokykla

Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 18.30 val.  Pamokos vyksta nuo 9.00 iki 16.00 val., nuo 12 iki 13.15 val. skiriame laiko pietų ir lauko pertraukai. Po pamokų vaikai eina į mokykloje veikiančius būrelius arba leidžia laiką žaisdami, skaitydami, bendraudami  ar imdamiesi kiekvienas savo veiklos. Ryto ir vakaro mokytojos rūpinasi vaikų saugumu visą laiką, kol jie yra mokykloje.

Dirbame ištisus metus

Pavasario, vasaros ir rudens atostogų metu mokykla veikia stovyklos ritmu. Vaikai gali leisti atostogų laiką su draugais mokykloje ir už jos ribų organizuojamuose užsiėmimuose, žygiuose, edukacijose ir pokalbiuose. Mokykla dirba visus metus, išskyrus kalėdinę savaitę nuo gruodžio 23 iki sausio 1 d.

Emociškai ir fiziškai saugi aplinka

Kuriame saugią aplinką mokykloje besimokantiems ir dirbantiems žmonėms. Ugdome savivertės jausmą ir savarankiškumą, mokome pažinti save ir pasaulį, drąsiname bandyti ir vėl kas kartą suklydus, mokome ištiesti pagalbos ranką ir paprašyti pagalbos, kai jos reikia mums patiems. 

Mokyklą kuria mokytojai

Pasitikime mokytojais, kai jie renkasi ugdymo priemones, metodus ir erdves pamokoms, kai planuojame ugdymo procesą ir vertinimo sistemą, kai aptariame mokymosi pažangą. Kartu puoselėjame lygiavertiškumo ir bendruomeniškumo principus ir tikime jų sprendimais bei pasirinkimais. Mažose klasėse mokytojai turi galimybę pamatyti kiekvieną vaiką ir lydėti jį mokymosi keliu jam ar jai priimtinu tempu.

Savarankiški ir sąmoningi vaikai

Mokykloje daug dėmesio skiriame bendrųjų kompetencijų lavinimui, ugdome vaikų sąmoningumą, socialinius ir emocinius gebėjimus, savarankiškumą ir atsakingumą. Vaikai mokomi ieškoti sprendimų, kelti tikslus, kritiškai mąstyti. Mokome ir patys mokomės taip, kad vaikai drįstų klausti, nebijotų klysti, mėgtų mokytis ir atrastų naujus dalykus.

Šiuolaikiškas ugdymo procesas ir išskirtinės veiklos

Greta lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo dalykų vaikai mokosi anglų, kinų, ispanų kalbų, ugdo sąmoningumą socialinių įgūdžių pamokose, erdvinį ir loginį mąstymą šachmatų užsiėmimuose, lavina savo santykį su pasauliu šokio, fizinio ugdymo, dailės ir technologijų pamokose.

Bendruomenės susitarimai

Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas yra viena iš svarbiausių sėkmingo ugdymo sąlygų. Nuolat palaikome ryšį su vaikų šeimomis, kad geriau suprastume vieni kitų lūkesčius, prieš kiekvieną svarbų ugdymo etapą kalbamės apie vertybines nuostatas. Siekiame būti vieni kitiems patikimais partneriais per visą mokymosi kelią, drauge su šeima mokome vaikus bendruomeniško elgesio, dalyvavimo visuomeniniame gyvenime. 

Humanistinės ir demokratinės mokyklos principais grindžiame ugdymo ir veiklos organizavimo procesus, tikėdami, kad: