PROGIMNAZIJA - Apvalaus Kvadrato Mokykla

Čia skleidžiasi ir lavinamas kiekvieno mokinio akademinis potencialas, skatinami pozityvūs socialiniai ryšiai, vaiko branda ir pasitikėjimas savimi.

PROGIMNAZIJA

DIENOS RITMAS:

8:30 pusryčiai

9:00 – 16:00 val. pamokos

12:00 pietūs 

12:30-13:30 lauko pertrauka

16:00 pavakariai

Vaikais rūpinamės nuo 7:30 iki 18:30 val. 

 • Maitinimas 4 kartus per dieną – pusryčiai (8.30 h), užkandžiai, pietūs (12.00 h), pavakariai (16 h)

Vaikai mokosi šių dalykų:

 • Sąmoningumas
 • Lietuvių kalba
 • Matematika
 • Pasaulio pažinimas
 • Anglų kalba
 • Kinų kalba
 • Ispanų kalba
 • Šachmatai
 • Muzika
 • Dailė
 • Technologijos
 • Šokis
 • Fizinis ugdymas
 • Etika
 • Socialiniai įgūdžiai

Prie pagrindinių ugdomųjų dalykų, vaikams papildomai yra siūloma:

 • Ispanų arba kinų – pasirenkama antroji užsienio kalba
 • Nulinė pamoka – konsultacijoms
 • Metinis darbas pasirinkta tema
 • Gamtos mokslų ir šiuolaikinių technologijų laboratorija
 • Būreliai – šachmatai, robotika, teatras
 • Socialinių įgūdžių pamokos kas savaitę
 • Kiekvieną savaitę skiriama laiko edukacijoms, žygiams, kūrybai ir projektų planavimui bei įgyvendinimui.